Сухо строителсво

Описание: Дебелина: 0.40 мм. Дължина: 1200,00 мм. Ширина: 24,00 мм. Цвят: бял

Производител: Armstrong World
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: BP383051
Статус: на склад
Цена: 1.90 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 0.40 мм. Дължина: 3600,00 мм. Ширина: 24,00 мм. Цвят: бял

Производител: Armstrong World
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: BP384032
Статус: на склад
Цена: 5.50 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 0.40 мм. Дължина: 600,00 мм. Ширина: 24,00 мм. Цвят: бял

Производител: Armstrong World
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: BP382021
Статус: на склад
Цена: 1.05 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 0.40 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 24,00 мм. Цвят: бял

Производител: Armstrong World
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 316328
Статус: на склад
Цена: 3.80 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 2500,00 мм. Ширина: 12,50 мм. Цвят: бял

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 10950
Статус: на склад
Цена: 0.72 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 2500,00 мм. Ширина: 9,50 мм. Цвят: бял

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 10952
Статус: на склад
Цена: 0.72 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 27,00 мм. Ширина: 60,00 мм. Цвят: бял

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 2495
Статус: на склад
Цена: 0.10 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 120,00 мм

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110008
Статус: на склад
Цена: 0.18 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 27,00 мм. Ширина: 60,00 мм.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110014
Статус: на склад
Цена: 0.32 лв.с ДДС
Описание: Дължина: 27,00 мм. Ширина: 60,00 мм.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110700
Статус: на склад
Цена: 0.20 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110100
Статус: на склад
Цена: 0.10 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110160
Статус: на склад
Цена: 0.13 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110185
Статус: на склад
Цена: 0.16 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110220
Статус: на склад
Цена: 0.22 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110300
Статус: на склад
Цена: 0.34 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110350
Статус: на склад
Цена: 0.42 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110030
Статус: на склад
Цена: 0.20 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110040
Статус: на склад
Цена: 0.20 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3415
Статус: на склад
Цена: 0.21 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110010
Статус: на склад
Цена: 0.32 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 236685
Статус: на склад
Цена: 0.73 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 236687
Статус: на склад
Цена: 0.92 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 236688
Статус: на склад
Цена: 1.28 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110042
Статус: на склад
Цена: 0.10 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 110045
Статус: на склад
Цена: 0.14 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 512036
Статус: на склад
Цена: 0.30 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3447
Статус: на склад
Цена: 2.30 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 512109
Статус: на склад
Цена: 0.35 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3446
Статус: на склад
Цена: 0.48 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 512131
Статус: на склад
Цена: 0.43 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3395
Статус: на склад
Цена: 0.55 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3397
Статус: на склад
Цена: 0.90 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3402
Статус: на склад
Цена: 1.70 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3438
Статус: на склад
Цена: 0.18 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 3393
Статус: на склад
Цена: 0.66 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 72519
Статус: на склад
Цена: 0.94 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 28,00 мм. Тегло: 1.11 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091022
Статус: на склад
Цена: 2.10 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 60,00 мм. Тегло: 1.67 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091023
Статус: на склад
Цена: 3.60 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 60,00 мм. Тегло: 1.67 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091026
Статус: на склад
Цена: 4.80 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 2.19 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091030
Статус: на склад
Цена: 4.40 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091032
Статус: на склад
Цена: 5.14 лв.с ДДС
Описание: Височина: 30.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091047
Статус: на склад
Цена: 4.90 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 2.36 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091034
Статус: на склад
Цена: 3.36 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091048
Статус: на склад
Цена: 5.80 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091029
Статус: на склад
Цена: 4.50 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091061
Статус: на склад
Цена: 5.80 лв.с ДДС
Описание: Височина: 30.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091078
Статус: на склад
Цена: 5.55 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091063
Статус: на склад
Цена: 6.85 лв.с ДДС
Описание: Височина: 30.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091074
Статус: на склад
Цена: 6.60 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091073
Статус: на склад
Цена: 7.70 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 5,25 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091054
Статус: на склад
Цена: 16.90 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 7,00 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091075
Статус: на склад
Цена: 22.50 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 6,00 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091055
Статус: на склад
Цена: 20.00 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 8,00 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091076
Статус: на склад
Цена: 26.70 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 7,10 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091056
Статус: на склад
Цена: 23.50 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 2.00 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 9,40 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091077
Статус: на склад
Цена: 31.40 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 22,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 42.60 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0031
Статус: на склад
Цена: 49.41 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 10,00 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 27.80 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 545814
Статус: на склад
Цена: 17.59 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,50 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 35.40 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 545791
Статус: на склад
Цена: 21.51 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 18,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 34.90 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0030
Статус: на склад
Цена: 40.42 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 15,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 29.00 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0029
Статус: на склад
Цена: 33.68 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 11,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 21.40 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0028
Статус: на склад
Цена: 25.19 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 9,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 17.40 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0027
Статус: на склад
Цена: 21.34 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 9,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 17.40 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0016
Статус: на склад
Цена: 20.64 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 22,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 42.60 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0013
Статус: на склад
Цена: 47.76 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 18,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 34.80 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0011
Статус: на склад
Цена: 39.08 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 15,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 29.00 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0008
Статус: на склад
Цена: 32.05 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 11,00 мм. Дължина: 2440,00 мм. Ширина: 1220,00 мм. Тегло: 21.25 кг.

Производител: Кроношпан България
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: OSB0005
Статус: на склад
Цена: 24.34 лв.с ДДС
Описание: Височина: 30.00 мм. Дебелина: 0.50 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 0.00 кг.

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 091031
Статус: на склад
Цена: 4.16 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 9,50 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 14,40 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 195042
Статус: на склад
Цена: 7.14 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 15,00 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 29.10 кг. Цвят: червен

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 96897
Статус: на склад
Цена: 14.01 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 24.30 кг. Цвят: червен

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184342
Статус: на склад
Цена: 10.57 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2500,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 24.00 кг. Цвят: зелен

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184338
Статус: на склад
Цена: 13.67 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 19.20 кг. Цвят: зелен

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184336
Статус: на склад
Цена: 10.93 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 28.80 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184334
Статус: на склад
Цена: 11.10 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2800,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 27,00 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184333
Статус: на склад
Цена: 10.36 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2600,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 25,00 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184331
Статус: на склад
Цена: 9.62 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2500,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 24,00 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184329
Статус: на склад
Цена: 9.25 лв.с ДДС
Описание: Дебелина: 12,5 мм. Дължина: 2000,00 мм. Ширина: 1200,00 мм. Тегло: 19,20 кг. Цвят: бял

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 184328
Статус: на склад
Цена: 7.40 лв.с ДДС
Описание:  Връзка на едно ниво за CD профил

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 512105
Статус: на склад
Цена: 0.63 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 2,60кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 82783
Статус: на склад
Цена: 9.75 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 2,70кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 82560
Статус: на склад
Цена: 13.00 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 2,08 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 81905
Статус: на склад
Цена: 9.81 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 2,76 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 80910
Статус: на склад
Цена: 8.59 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 60,00 мм Тегло: 1.67 kg

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 513443
Статус: на склад
Цена: 5.77 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 2,40кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 513416
Статус: на склад
Цена: 8.59 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 2,08 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 513406
Статус: на склад
Цена: 7.35 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 1,75 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 513399
Статус: на склад
Цена: 6.12 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 100,00 мм. Тегло: 2,40кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 322685
Статус: на склад
Цена: 11.45 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 2,32 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 322606
Статус: на склад
Цена: 8.16 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 2600,00 мм. Ширина: 60,00 мм. Тегло: 1.44 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 322576
Статус: на склад
Цена: 5.00 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 60,00 мм. Тегло: 2.22 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 321960
Статус: на склад
Цена: 7.69 лв.с ДДС
Описание: Височина: 40.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 2,76 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 146596
Статус: на склад
Цена: 9.81 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 4000,00 мм. Ширина: 75,00 мм. Тегло: 3,16 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 82532
Статус: на склад
Цена: 11.45 лв.с ДДС
Описание: Височина: 50.00 мм. Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 50,00 мм. Тегло: 2,08 кг.

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 80903
Статус: на склад
Цена: 7.35 лв.с ДДС
Описание: Височина: 27.00 мм Дебелина: 0.60 мм. Дължина: 3000,00 мм. Ширина: 28,00 мм Тегло: 1.11 kg

Производител: Knauf Group
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 322588
Статус: на склад
Цена: 3.86 лв.с ДДС
Описание: к/кт

Производител: Wolfcraft
Марка: WOLFCRAFT
Модел: няма
Арт.№:: im-858101
Статус: на склад
Цена: 29.84 лв.с ДДС
Забележка: Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.